Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2018 är inställt

Publicerad 2018-08-22

Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2018 är inställt på grund av för få ärenden.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde är den 19 september 2018.

Ingvar Johannesson
Kommunfullmäktiges ordförande

Jonas Olsson
Kommunsekreterare