Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Krisberedskapsveckan 2018

Publicerad 2018-05-24

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Den 28 maj till 3 juni genomförs för andra året i rad den nationella informationskampanjen Krisberedskapsveckan. Syftet är att få människor att reflektera över hur de kan påverkas av en situation då mycket av samhällets service och tjänster inte fungerar som vi är vana vid.

Kampanjen arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommuner runt om i landet.

I år får Krisberedskapsveckan draghjälp av broschyren Om kriget eller krisen kommer, som MSB på regeringens uppdrag distribuerar till alla Sveriges 4,8 miljoner hushåll under kampanjveckan. Läs den och spara den!

Hemberedskap

Nedan kan du se några korta instruktionsfilmer, där Heidi Andersson ger dig enkla tips om hemberedskap.

Hemberedskap mat

Hemberedskap värme

Hemberedskap vatten

Hemberedskap kommunikation

Läs mer om krisberedskapsveckan och din egen krisberedskap på följande länkar:

DinSäkerhet.se

72 Timmar.se: En grund för att hantera en kortare kris