Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Medborgarlöfte 2018

Publicerad 2018-05-04

medborgarlöfte
Martin Carling, Kommunalråd och Rickard Fremark, Lokalpolisområdeschef

Under 2018 kommer polisen och kommunen att jobba aktivt tillsammans för att öka trafiksäkerheten samt verka för att tillgreppsbrotten i kommunen skall minska jämfört med år 2017.

Situationen idag

Kommunen och polisen har gemensamt tagit fram en problembild för hela Dals-Eds kommun. Där framkommer att det finns ett fortsatt behov att utveckla och förstärka det pågående trafiksäkerhetsarbetet. Även tillgreppsbrotten är ett prioriterat område i kommunen då det via statistik och medborgardialoger framkommit att det är den vanligast förekommande brottskategorin bland anmälda brott i kommunen.

Det här ska vi göra

Trafiksäkerhetsarbetet

Polisen och kommunen ska arbeta brottsförebyggande med trafikrelaterade frågor såsom ökade trafikkontroller samt förebyggande åtgärder i den fysiska trafikmiljön. Polisen har som mål att genomföra två trafikinsatser under 2018 med inriktning på tung trafik. Förutom det så skall trafikkontroller på vanlig fordonsburen trafik utföras i samband med den ordinarie polisverksamheten. Kommunen skall genomföra minst två trafikmätningar och aktivt hjälpa polisen att utse lämpliga vägsträckor för kontroller.

Arbeta brottsförebyggande mot tillgreppsbrott

Polisen och kommunen ska gemensamt bedriva ett brottsförebyggande arbete genom att starta fler grannsamverkansområden samt följa upp och utveckla arbetet i befintliga områden. Målet är att vi ska hålla minst två informationstillfällen om grannsamverkansmetoden under året, samt två uppstartstillfällen för nya områden och två uppföljningstillfällen för befintliga områden. Vi skall gemensamt sprida kunskap om brottsförebyggande åtgärder och metoder, t ex ”Märk-DNA”, olika stöldskydd, grannsamverkansmetoden m.m. till företagare, kommunens verksamheter och allmänheten.

Följ med i hur det går!

De aktiviteter och resultatet av det arbete som bedrivs inom respektive område sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Rickard Fremark
Lokalpolisområdeschef

Martin Carling
Kommunalråd