Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Praktiknära forskning på Fågelvägens förskola

Publicerad 2018-05-02


Fr. v. Emelinn Rosenbaum - LUVA-pedagog och lärare på Fågelvägen förskola, Eva Åhlund Ask - Universitetsadjunkt och programansvarig för Förskollärarprogrammet, Camilla Andersson - LUVA-pedagog och förskollärare på Fågelvägens förskola

Högskolan Väst-Förskollärarprogrammets lärare Eva Åhlund Ask har intresserat sig för Fågelvägens förskola och dess utformning och arbetssätt. Under hösten 2018 kommer det att bedrivas praktiknära forskning där barns lärande och undervisning i förskolan står i fokus.

Mycket spännande med Fågelvägens lokaler och lärmiljöer där läroplanens olika delar finns tydligt i de olika lärmiljöerna och agerar som den "tredje pedagogen". Förskolan får en ny läroplan och där undervisning i förskolan blir tydligare.

– Fågelvägens förskolas organisation och lokaler är en viktig del av förskolans utveckling av arbetssätt och pedagogik, säger Susanne Kinhult, Förskolechef. Våra LUVA-pedagoger är en viktig del av att stötta kollegor och förskolechefer i utvecklingsarbetet -LUVA står för Lärande, Undervisning och Vetenskapligt ansvariga och har i syfte att säkra upp våra styrdokument och forskning ut i barngrupperna. LUVA -pedagoger finns i samtliga förskolor i Dals-Ed.