Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Räddningstjänsten informerar

Publicerad 2018-07-04

Räddningstjänsten Dals-Ed

Dikesklippning

Det finns ingen anledning att utmana ödet och riskera bränder på grund av dikesklippning just nu. Därför kommer kommunen inte att klippa fler dikeskanter med maskin så länge det råder eldningsförbud. Det räcker med en gnista så kan det få stora konsekvenser.

Det gäller även vägar som Trafikverket ansvarar för. De har fattat samma beslut.

Arrangörer av evenemang

Vi går även ut med en rekommendation till arrangörer av evenemang.
Vid många evenemang har man tillfälliga parkeringsplatser på åkrar. Det är så torrt nu att slaget gräs kan antändas av en varm katalysator- avgasrör. Därför ber vi arrangörerna att vidta ytterligare förebyggande åtgärder med anledning av brandrisken.

Rekommendationer

Arrangörer

 • Respektera eldningsförbudet
 • Ta bort slaget gräs från den tänkta parkeringsplatsen.
 • Vattna området så nära arrangemangets start som möjligt.
    Är evenemanget flera dagar, vattna inför varje tillfälle.
 • Ha vatten och brandsläckare tillgängligt
 • Be parkeringsvakterna vara extra uppmärksamma.

Invånare

 • Respektera eldningsförbudet.
 • Undvik arbete med maskiner och verktyg som ger gnistbildning.
 • Kasta aldrig cigarettfimpar i naturen.
 • Har du jordbruk eller liknande och tillgång till någon typ av tank,  fyll den gärna med vatten. Vid en eventuell skogsbrand kan det göra stor skillnad.

Skydda hus och egendom

Genom att skapa bland- eller lövbestånd kan skogen göras mer brandtålig. Ett lövbestånd kan skydda och granhäckar kan ge motsatt effekt.
Torrt gräs runt byggnader bör tas bort och gräset bör hållas kort under sommaren.
Brandspridning i gräs går mångdubbelt fortare än i skogsmark. Röj sly och ris. Genom att ta bort det som är lättantändligt minskar risken att en annalkande mark- eller skogsbrand får fäste och möjligheterna ökar att kunna skydda byggnaderna. Säkerställ var släckutrustningen finns och att den fungerar.
OBS! Bränn inte gammalt gräs, det innebär stora risker och gräsbränning är varje år orsak till många bränder i mark och i vissa fall även i byggnader.

Just nu råder extremt stor risk för brand i skog och mark. I stora delar av landet råder eldningsförbud. Räddningstjänsten Dals-Ed avråder från användning av engångsgrillar när det råder eldningsförbud.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden med undantag för grillning på egen tomt och då på obrännbara underlag som sten och grus samt iordningställda grillplatser på mark (ex. murade, grävda och avskärmade). Använd endast kol eller briketter som bränsle . Detta innebär också att du ska vara extra försiktig. Engångsgrillar avråds användas under rådande omständigheter. Dessutom ska det finnas släckutrustning i närheten.

Engångsgrillar en vanlig brandorsak

Engångsgrillar blir mycket heta undertill och ska kylas med mycket vatten innan de slängs. En av de vanligaste brandorsakerna vid grillning är att man tömmer resterna i en soptunna när det fortfarande finns glöd kvar.

Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder, de kan bli mycket varma och ställer man en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Den senaste tidens fina och varma väder har lett till att många vill vistas utomhus och grillningen har i många fall blivit en central del av det sociala umgänget.

Den som tänder en eld har själv ansvaret för att elden inte vållar någon skada. De flesta tror att de kan hantera en grill, men ändå inträffar många bränder orsakade av grillning utomhus. När elden väl sprider sig går det fort. Många bränder kan undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på.

Inte bara grillning som är riskabelt

En brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar och små gnistor från såg och andra verktyg.

Stf. Räddningschef
Per Sandström