Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Reviderade tidplaner för beläggningsarbeten - Trafikverket

Publicerad 2018-05-08

Trafikverket presenterar reviderade tidplaner för beläggningsarbeten i Dals-Ed 2018. 

Entreprenörerna har jobbat fram nya tidplaner enligt följande::

Objekt O2183 Del i Ed (Asfaltering av körbanor och delvis gång/cykelbanor i Eds samhälle)

  • Förarbeten v.18 – 21 (PEAB Anl)
  • Beläggningsarbeten etapp 1  v.22-23 (Skanska) Arbetena är prel klara måndag vecka 23
  • Renovering av gång- och cykelbanor (delar av Gång- och cykelbanorna) v.26 – 29 (PEAB Anl)
  • Beläggningsarbeten etapp 2 v.32-33 (Skanska) Här läggs slitlager på vägbanan och de gångbanor/gc-banor som berörs

Objekt O2183 Norr om Nössemarkssågen (Förstärkning av vägkropp via makadaminfräsning och beläggning)

  • Förarbeten (inkl byte av två vägtrummor) v.16-17 (PEAB Drift)
  • Infräsning och beläggning v.23-24 (NCC) Fräsarbetena startar prel onsdag vecka 23, dvs ingen planerad krock med Skanskas arbeten inne i Ed

Objekt O2183 Ed – Nössemark (etappvis lappning för att vägen skall hålla tills vägbygget kommer igång..)

  • Asfaltering v.26-27

//Fredrik Andersson UHdvvn
Projektledare Beläggning
Underhållsdistrikt Väst, Vänersborg

fredrik.k.andersson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 82 42

Mobil: 070-623 52 40