Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samrådsmöte Väg 2183, Ed-Nössemark delen Ed-Mäfällingen

Publicerad 2018-05-11

Vi planerar för åtgärder på vägen mellan Ed och Nössemark (till Mäfällingen) för ökad bärighet och förbättra framkomligheten. Vi bjuder nu in till ett möte för att berätta mer om projektet och få veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Tid och plats: Måndagen den 28 maj 2018 kl. 18:30 i Nössemarks bygdegård.

Om du vill förbereda dig inför mötet finns ett underlag på trafikverket.se/vag2183

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 15 juni 2018. Ange diarienummer TRV 2018/22939.

Mer information:
Richard Svennberg, Projektledare, 070-108 93 53, richard.svennberg@trafikverket.se
Charlotte Eckerman, Markförhandlare, 010-123 22 51,
charlotte.eckerman@trafikverket.se