Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Särskild satsning på sommarjobb i kommunerna

Publicerad 2018-05-15

För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden gör regeringen även i år en särskild satsning på sommarjobb. Satsningen riktar sig till de ungdomar som har avslutat årskurs nio och till dem som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet.

I Dals Ed innebär detta att kommunen nu kommer ha möjlighet att erbjuda fler ungdomar sommarjobb/feriepraktik.

Ett sommarjobb inom ramen för denna satsning innebär arbete i någon av kommunens verksamheter, vård och omsorg, AMI, kost/städ, sommarlovsaktiviter för ungdomar.

Du arbetar under en treveckorsperiod, fem dagar i veckan, 6 timmar per dag. Med full närvaro kan ersättningen bli max 3500 kr.

Är du intresserad? Välkommen att skicka in en intresseanmälan!

Ansök senast 2018-05-30!