Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Skolinspektionen besöker Dals-Ed

Publicerad 2018-11-29


Linus Lännhult, Lars-Inge Fahlén och Anna Johansson från FOKUS-nämnden träffar Hans Larsson, enhetschef Skolinspektionen vid fredagens information om den förestående inspektionen.

I fredags 24 november 2018 besökte Skolinspektionen Utvecklingscenter för att informera om den regelbundna tillsyn som ska genomföras under vintern av alla utbildningsformer från förskola till vuxenutbildning. Representanter för ansvarig nämnd, FOKUS-nämnden, samt från berörda verksamheter deltog vid informationstillfället.

Senaste inspektionsomgången genomfördes 2015/2016 (se Skolinspektionens beslut). Nu återkommer man för en regelbunden tillsyn av att huvudmannen, Dals-Eds kommun, tar ansvar för att ge verksamheterna förutsättningar att uppfylla de nationella mål och krav som gäller för respektive utbildningsform, samt att alla som arbetar med barn och unga följer vad skollag och förordningar anger.

Inledningsvis kommer förskolor och skolor att lämna in redogörelser för sina verksamheter, därefter gör skolinspektörer besök och genomför observationer och intervjuer. När vinterns inspektioner är gjorda, skriver man ett beslut per verksamhetsområde där man anger eventuella brister som måste åtgärdas.

Beslut från Skolinspektionens förra tillsyn 2015