Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Trafikverket informerar om beläggningsarbeten

Publicerad 2018-04-12

Vi börjar närma oss säsongsstart för årets beläggningsarbeten, väg 2183 genom Eds samhälle och ända upp förbi Nössemarkssågen kommer beröras av en del arbeten. 

Våra entreprenörers planering ser ut enligt följande, det kan bli omkastningar då det här och var på vårt vägnät fortfarande är tjäle:

Objekt O2183 Del i Ed (Asfaltering av körbanor och delvis gång/cykelbanor i Eds samhälle)

  • Förarbeten v.18 – 21 (PEAB Anl)
  • Beläggningsarbeten etapp 1  v.22-23 (Skanska)
  • Renovering av gång- och cykelbanor (delar av Gång- och cykelbanorna) v.26 – 29 (PEAB Anl)
  • Beläggningsarbeten etapp 2 v.32-33 (Skanska)

Objekt O2183 Norr om Nössemarkssågen (Förstärkning av vägkropp via makadaminfräsning och beläggning)

  • Förarbeten (inkl byte av två vägtrummor) v.16-17 (PEAB Drift)
  • Infräsning och beläggning v.18-19 (NCC)

Objekt O2183 Ed – Nössemark (etappvis lappning för att vägen skall hålla tills vägbygget kommer igång..)

  • Asfaltering v.25-26