Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Trafikverket: Samrådsunderlag – tidigt skede

Publicerad 2018-04-12

Väg 2183 Ed-Nössemark, delen Ed-Mäfällingen, Dals-Eds kommun

Vi planerar för åtgärder på vägen mellan Ed och Nössemark (till Mäfällingen) för att öka vägens bärighet och för att förbättra framkomligheten. Läs mer om våra planer och skicka dina synpunkter till oss!

Samrådstid: 17 april – 7 maj 2018

Plats för handlingarna:

www.trafikverket.se/vag2183

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge
eller till investeringsprojekt@trafikverket.se
senast den 7 maj 2018.
Ange diarienummer TRV 2018/22939.

Du kan även lämna dina synpunkter via Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/vag2183

Mer information

Richard Svennberg, Projektledare
070-1089353, richard.svennberg@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se