Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Vindkraftpark Ed SV

Rabbalshede Kraft AB planerar att söka tillstånd för att bygga Vindkraftpark Ed SV. Tillståndsansökan avser 10 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 230 m. Vindkraftparken ligger inom ett område som i ett tillägg till kommunens översiktsplan, ”Vindbruk Dalsland”, utpekas som lämpligt för vindkraft.

Mer information om ”Vindbruk Dalsland” hittar du här: Tillägg till ÖP avseende vindkraft - Vindbruk Dalsland för den del som berör Dals-Eds kommun

För att bygga en stor vindkraftpark krävs tillstånd enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Tillståndsansökan prövas av Länsstyrelsen. Handläggning inom kommunen sker enligt den fastställda rutinen ”Handläggning av vindkraftsärenden i Dals-Eds kommun” och beslut om kommunens tillstyrkan/avstyrkan beslutas i kommunfullmäktige.

Mer information om prövning hos Länsstyrelsen hittar du här

Enligt 6 kap. 29 § Miljöbalken måste ett samråd genomföras inför arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som tillståndsansökan ska innehålla. Syftet med att hålla samråd är att kunskap om eventuella hinder ska komma fram tidigt i processen och att det ska finnas en möjlighet att påverka projektets inriktning.

Torsdagen den 13 september genomförde bolaget ett samrådsmöte med Dals-Eds kommun, Länsstyrelsen och Dalslands miljö- och energikontor. På kvällen genomfördes även ett samrådsmöte med särskilt berörda och allmänhet.

Kommunens anteckningar från kvällens samrådsmöte 2018-09-13

Samrådshandlingar för Vindpark Ed SV hittar du här

Synpunkter kan lämnas skriftligen till: ida.nilsson@renew-way.se senast den 12 oktober.Sidan uppdaterades 2018-12-19