Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Vindkraftpark Ed SV

Publicerad 2018-09-14

Rabbalshede Kraft AB planerar att söka tillstånd för att bygga Vindkraftpark Ed SV. Tillståndsansökan avser 10 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 230 m. Vindkraftparken ligger inom ett område som i ett tillägg till kommunens översiktsplan, ”Vindbruk Dalsland”, utpekas som lämpligt för vindkraft.

Mer information om ”Vindbruk Dalsland” hittar du här: Tillägg till ÖP avseende vindkraft - Vindbruk Dalsland för den del som berör Dals-Eds kommun

För att bygga en stor vindkraftpark krävs tillstånd enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Tillståndsansökan prövas av Länsstyrelsen. Handläggning inom kommunen sker enligt den fastställda rutinen ”Handläggning av vindkraftsärenden i Dals-Eds kommun” och beslut om kommunens tillstyrkan/avstyrkan beslutas i kommunfullmäktige.

Mer information om prövning hos Länsstyrelsen hittar du här

Enligt 6 kap. 29 § Miljöbalken måste ett samråd genomföras inför arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som tillståndsansökan ska innehålla. Syftet med att hålla samråd är att kunskap om eventuella hinder ska komma fram tidigt i processen och att det ska finnas en möjlighet att påverka projektets inriktning.

Torsdagen den 13 september genomförde bolaget ett samrådsmöte med Dals-Eds kommun, Länsstyrelsen och Dalslands miljö- och energikontor. På kvällen genomfördes även ett samrådsmöte med särskilt berörda och allmänhet.

Kommunens anteckningar från kvällens samrådsmöte 2018-09-13

Samrådshandlingar för Vindpark Ed SV hittar du här

Synpunkter kan lämnas skriftligen till: ida.nilsson@renew-way.se senast den 12 oktober.