Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

VO-Collegeveckan 2018

Publicerad 2018-10-15

Dals-Eds kommun är sedan i slutet av april 2018 tillsammans med övriga Fyrbodalskommuner och Kunskapsförbundet Väst certifierade via Vård- och Omsorgscollege.

En certifiering via Vård- och omsorgscollege är en kvalitetssäkring av utbildningar inom Vård och omsorg. Detta innebär att en elev som fullföljer sin utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildningen får ett diplom. Diplomet är en kvalitetsstämpel som visar att eleven gått en bred utbildning med hög kvalité anpassad efter verksamhetens behov. Diplomet underlättar även för arbetsgivare som enkelt kan se vilka kandidater som har en fullständig och relevant utbildning med sig.

Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsliv och utbildning i Sverige. 22 regioner samverkar i frågor som till exempel kompetenshöjning, arbetsplatslärande, handledning, validering, kompetensutveckling. Syftet är att öka antalet sökande till Vård- och omsorgsutbildningar och locka fler till yrkesområdet, lokalt och regionalt.

Besök vår hemsida: https://www.vo-college.se/