Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Dags att nominera till Dalslandsmedaljen!

Publicerad 2019-02-08

Nu är dags att starta nomineringsarbetet inför utdelande av 2019 års Dalslandsmedalj. Dalslands Turist AB (DTAB) har det administrativa ansvaret för medaljen.

Dalslandsmedaljen har delats ut sedan 1960 och hittills har 102 medaljer delats ut, senast 2018 till Benny Ruus, Dalslands Kanal.

Medaljkommittén består av tre representanter från Dalslandskommunerna inklusive Vänersborgs kommun, en (1) representant från Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund samt en (1) representant från Dalslands konstförening.

Medalj kan utdelas till personer/föreningar/organisationer som genom framstående förtjänster gagnat landskapet Dalsland.
Förslag på mottagare av medalj skall motiveras.

Rätt att nominera/föreslå har envar och nomineringar skall vara DTAB tillhanda senast 30 april till

johan.abenius@dalsland.com

alternativt

Dalslands Turist AB
att. Johan Abenius
Centrumvägen 2 
666 30 Bengtsfors.