Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Energi- och miljöåtgärder motionsgården Tavlan hösten 2019

Publicerad 2019-08-22

Tavlans motionsgård

Från vecka 33/34 2019 kommer åtgärder för att förnya ventilation- och värmeanläggningarna på Tavlan att påbörjas, vilka periodvis kommer att vara direkt kännbara för alla som nyttjar Tavlan.

Tavlan har ett föråldrat ventilations- och uppvärmningssystem och det är i akut behov av upprustning. Enligt energikartläggning genomförd våren 2017 finns det stora besparingar att göra, både kostnadsmässigt samt energi-/miljömässigt. Att verkställa åtgärderna påbörjades under 2018 genom byte av elljusspårets lampor.

Ventilationsarbetet kommer att i huvudsak nyttja nuvarande ventilationsrör. Värmeåtgärderna kommer att förutom utomhusåtgärderna (jord-/bergvärme), beröra samtliga lokaler som är i behov av uppvärmning, då vi går från direktverkande el till vattenburen värme i samtliga uppvärmda lokaler. Ytterligare information kommer att läggas ut på klubbens hemsida, Facebook samt kommunens hemsida kontinuerligt allt eftersom arbetena drar i gång.