Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Föräldrakursen ABC

Publicerad 2019-01-14

 • Föräldrakursen Alla Barn i Centrum (ABC) är till för alla familjer med barn i åldrarna 3-10 år.
 • Två föräldragrupper startas upp under våren 2019
  Grupp 1 måndagar (v.11,13,15 och 18) kl.16.30 - 19.00
  Grupp 2 onsdagar (v.11,13,15 och17) kl. 15.00 - 17.30
 • Kursen hålls i familjecentralens lokaler på Edsgärdet
 • Det är gratis att delta, först till kvarn!

Anmälan sker till någon av kursledarna:

Grupp 1:

Elenor Olsson 0534- 195 09, insatskoordinator skola
eller Jennika Larsson 0534-191 51, skolkurator

Grupp 2:

Familjebehandlarna på IFO
Christina Pettersson 0534-194 48 eller
Anette Netskar 0534-194 44

Träffarna leds av utbildade gruppledare med max 10 deltagare/grupp och har fyra olika teman. Kursen ger också möjlighet att träffa andra föräldrar, diskutera och dela erfarenheter. 

 • Träff 1 – VISA KÄRLEK - Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
 • Träff 2 – VARA MED - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?
 • Träff 3 – VISA VÄGEN - Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras?
 • Träff 4 – VÄLJA STRIDER - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Välkomna!