Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Kommunfullmäktige med politikercafé, Gamla Real 2019-09-18

Publicerad 2019-09-11

Gamla Real

kaffeservering för såväl politiker som allmänhet samt information och dialog om klimatfrågor tillsammans med Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund.

Kallelse med föredragningslista hittar du här

Fullständiga handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde finns här, eller på kommunkontoret i Ed under kontorstid.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga – välkomna!