Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Ny rektor på Hagaskolan

Publicerad 2019-05-08

Maria Engström
Maria Engström

Rektorsrekryteringen på Hagaskolan åk 4-9 är nu klar. Maria Engström, 41 år, från Melleruds kommun tillträder tjänsten den 1 augusti. Maria bor tillsammans med sin familj i Mellerud och har de tre senaste åren arbetat som rektor i Åmåls kommun.

- Elevfokus är det viktigaste för mig i mitt uppdrag som rektor, säger Maria. Jag vill att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
- Det är i klassrummet kvalitetsarbetet sker och förbättringar där leder till högre måluppfyllelse för eleverna. Det är viktigt för mig att såväl elever som personal upplever en känsla av sammanhang och delaktighet på sin skola vilket bidrar till en sund och god arbetsmiljö. Ser med tillförsikt fram mot läsårsstarten!

Nuvarande tillförordnad rektor Annika Engen Henke återgår till sin ordinarie tjänst som specialpedagog på Hagaskolan efter att tiden som tillförordnad rektor går ut 1 augusti. Vi tackar Annika för hennes insatser denna termin, Annika har tillsammans med sina kollegor gjort en ovärderlig insats och drivit skolan i en positiv och utvecklande anda.

Anna Andersson
Ställföreträdande förvaltningschef