Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Publicerad 2019-06-03

Brunnsborrning
Foto: Emil Vikberg, SGU

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben:
Länk till SGU inrapporteringsformulär

Vid frågor får ni gärna kontakta:
Susanné Westin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Dalslands miljö- & energikontor
Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud
Telefon: 0530-93 94 41

E-post: susanne.westin@dalsland.se

www.dalsland.se