Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Resecentrum – ombyggnation av busstation och parkering

Publicerad 2019-04-24

Arbetet är planerat att inledas den 13 maj och hålla på fram till den 11 november 2019

Vad ska göras:

 • Vi kommer att bygga en ny inglasad trappa till gångtunneln som också förses med en hiss.
 • Uppfräschning av området med ny toalett och väntkur, cykelparkering och en i övrigt anpassad busshållplats.
 • Parkeringen som idag är delvis grusad kommer att iordningställas och asfalteras. En speciell yta för bussuppställning och förberedelser för laddpunkter för elbilar ingår också.


Vad innebär det för mig som buss/tågresenär?

Karta busshållplatser

Ombyggnationerna innebär att samtliga hållplatser vid busstationen är indragna under arbetets gång. Av- och påstigande resenärer i Ed kommer därför att behöva ta sig till andra hållplatser.

 • Avstigande bussresenärer stiger av vid hållplats Eds centrum, framför kommunkontoret.
 • Påstigande bussresenärer går på vid tillfälligt hållplatsläge mellan Willys och Torget.
 • Linjer som påverkas är 700, 775, 760, 761, 764 och 765.
 • Enskilda turer med linje 700 och 775 som har passning till tåget kommer även att stanna vid järnvägsstationen.


Vad innebär det för mig som parkerar där idag?

 • Hela byggytan inklusive parkeringen kommer att vara avstängd.
 • Fordon får parkeras på annan plats. T.ex. Sjöstugetomten, P plats mellan Dilan och Reto (Carl XII)

Kommer gångtunneln att stängas?

 • Under stor del av byggtiden kommer tunneln att vara helt avstängd.
 • Gående hänvisas till andra vägar.
 • Det kommer att läggas stor vikt på att kunna öppna tunneln så fort det går säkerhetsmässigt.

Kommer Magasinsgatan till och från Apoteket att stängas?

Gatan förbi busstationen, till och från apoteket, kommer att behöva stängas av under en kortare period, som i dagsläget inte är detaljplanerad.

Kommer det att pågå arbete under kvällar och nätter och helg?

Nej, entreprenören har tillstånd att utföra arbetet mellan 06:00 och 18:00 måndag till fredag.

Ritning över den planerade ombyggnationen