Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Skolinspektionen godkänner förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Publicerad 2019-04-17

Carina Kinhult, Lisbeth Alfredsson, Karin Lindahl och Jeanette Montgomery
Lärarna Carina Kinhult, Lisbeth Alfredsson, Karin Lindahl och rektor Jeanette Montgomery är glada och stolta över sina verksamheter på grundsärskolan och gymnasiesärskolan på Utsikten och beslutet från skolinspektionen.

Vintern 2018-2019 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn av Dals-Eds kommuns alla utbildningsverksamheter. När en tillsyn är klar fattar Skolinspektionen beslut som anger om man funnit brister som behöver rättas till. Om beslut påpekar brister får förskolan eller skolan en viss tid på sig att rätta till bristerna genom åtgärder som ska godkännas av Skolinspektionen.

Tre av besluten för Dals-Eds kommun har nu inkommit; förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Alla tre verksamheter får godkänt utan anmärkning från skolinspektionen.

I besluten framkommer följande:

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Dals-Eds kommun uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen samt styrning och utveckling av utbildningen. Detta är ett glädjande besked för oss alla. Nu väntar vi på fler beslut för våra övriga verksamheter men de har ännu inte inkommit.

Susanne Kinhult och Anna Rosenberg
Förskolecheferna Susanne Kinhult och Anna Rosenberg är glada och stolta över sina verksamheter i förskolorna och beslutet från skolinspektionen.
Paulina Eriksson
Förskolläraren Paulina Eriksson på Fågelvägens förskola är glad för det godkända beslutet och förskolans verksamhet
Hanna Löfgren
Förskolläraren Hanna Löfgren på Hagas förskola är även hon stolt över skolinspektionens beslut och den verksamhet som bedrivs i förskolorna.