Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Skolinspektionen granskar förskolor och skolor i Dals-Eds kommun

Publicerad 2019-06-24

Skolinspektionen granskar förskolor och skolor i Dals-Eds kommun

Vintern 2018-2019 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av Dals-Eds kommuns alla utbildningsverksamheter. När en tillsyn är klar fattar Skolinspektionen beslut som anger om man funnit brister som behöver rättas till. Om beslut påpekar brister får förskolan eller skolan en viss tid på sig att rätta till bristerna genom åtgärder som ska godkännas av Skolinspektionen.

Syftet med en regelbunden tillsyn är att säkerställa att huvudmannen, Dals-Eds kommun, tar ansvar för att ge verksamheterna förutsättningar att uppfylla de nationella mål och krav som gäller för respektive utbildningsform, samt att alla som arbetar med barn och unga följer vad skollag och förordningar anger. Skolinspektionens tillsyn är därför en mycket viktig del i FOKUS-nämndens kvalitetsarbete för att synliggöra styrkor såväl som prioriterade utvecklingsområden.

Förutom att Skolinspektionen granskat huvudmannen, Dals-Eds kommun, så genomfördes i januari även en regelbunden tillsyn av skolverksamheten Hagaskolan och vi har i dagarna tagit del beslutet. Flera av de utvecklingsområden som myndigheten ringar in i sitt beslut har skolan själv definierat och påbörjat förändringsprocesser kring. Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete på en skola men Skolinspektionens granskning som definierar förbättringsområden, men även förslag till åtgärder, utgör ett värdefullt stöd i processerna.

Vi kommer nu att analysera alla delar i beslutet rörande tillsynen på Hagaskolan och därefter föreslå åtgärder i en handlingsplan som nämnden kan godkänna. Senast 18 oktober ska handlingsplanen delges Skolinspektionen.