Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet!

Socialnämnden avvaktar med att öppna en av två ombyggda avdelningar på Edsgärdet

Publicerad 2019-07-08

Edsgärdet

Socialnämnden fattade vid sista sammanträdet inför sommaren beslut (2019-06-25 § 49) att inte öppna en av de två avdelningar på Edsgärdets Äldreboende som nu kommer att vara färdigställda under hösten. Orsaken till beslutet är att antalet beviljade biståndsbeslut till äldreboende inte förväntas öka i den takt som tidigare varit prognostiserat.

Nämndens beslut om att bygga om våra båda äldreboenden har skett under en process som varat från 2011 fram till idag, och att göra detta i ett samlat grepp var helt rätt. Nu har vi uppgifter och statistik som påvisar att en av de två avdelningar som färdigställs på Edsgärdet i september inte kommer att behövas i dagsläget. Att bemanna upp en hel avdelning med personal utan att ha personer med biståndsbeslut boenden på den, är inte att ta ansvar för våra samlade skattemedel som behövs för att erbjuda viktiga samhällsinsatser.

För att få plats i ett boende krävs att vi gör en biståndsbedömning. Socialnämnden har nu från ca ett år tillbaka ett arbete att slå samman äldreomsorgens biståndsenhet i Ed med Bengtsfors. Vi ser efter detta år att vi måste se över våra riktlinjer och arbetssätt för att det ska fungera på ett sätt som gör att biståndsbeslut kan fattas av alla i den gemensamma organisationen. Vi lyfte frågan i nämnden hur det fortsatta arbetet ska se ut och lyfter därför delegationen upp en nivå för att få fart i arbetet. Det är fortsatt våra biståndsbedömare som utreder och kommer med förslag till beslut.

I dagsläget är bedömningen att vi en tid framöver kommer att klara våra behov av äldreboendeplatser genom att öppna upp en av de två nya avdelningar på Edsgärdet. Nämnden ser att vi även kommer att behöva öppna den sista avdelningen på Edsgärdet, men inte i september när dessa är färdigställda att tas i bruk.

Kenneth Gustavsson (C)
Socialnämndens Ordförande