Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Sopning av gator och vägar

Publicerad 2019-04-25

Nu är våren här! Gruset från kommunens gator och vägar är bortsopat men det återstår fortfarande några vägar som Trafikverket ansvarar för.

Kommunförrådet genom Nicklas Ericsson och Paul Gabrielsson har under några veckor arbetat intensivt för att städa bort vinterns grus på våra gator och vägar. Samtliga vägar och de flesta övriga asfalterade ytor som kommunen har ansvar är nu rena från grus. Återstår gör dock vägar som Storgatan, Södra och Norra Moränvägen samt Nössemarksvägen som Trafikverket ansvarar för. Peab som är väghållare för Trafikverkets vägar, har meddelat att de avser sopa bort gruset senast den 15 maj.