Hoppa till innehållet

2019

Observera att detta är arkiverade nyheter.

Skolinspektionen godkänner förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Publicerad 2019-04-17
Vintern 2018-2019 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn av Dals-Eds kommuns alla utbildningsverksamheter. När en tillsyn är klar fattar Skolinspektionen beslut som anger om man funnit brister som behöver rättas till. Om beslut påpekar brister får förskolan eller skolan en viss tid på sig att rätta till bristerna genom åtgärder som ska godkännas av Skolinspektionen.
Tre av besluten för Dals-Eds kommun har nu inkommit; förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Alla tre verksamheter får godkänt utan anmärkning från skolinspektionen.

Sophämtning kommande helger vår 2019

Publicerad 2019-04-16

Under kommande helger 2019 kommer sopor att hämtas enligt följande schema:
Långfredag 19/4 —  körs in torsdag 18/4
Annandag påsk 22/4 —  körs in tisdag 23/4
Onsdag 1 maj —  körs in tosdag 2/5
Kristi himmelsfärds dag 30/5 — Körs in fredag 31/5
Nationaldagen 6/6 — Körs in fredag 7/6
Midsommarafton 21/6  — Körs in torsdag 20/6 

Om inte kärlet blivit tömt på utsatt dag, LÅT STÅ tills tömning skett.
Tänk på att ställa ut kärlen kvällen INNAN ordinarie tömningsdag!


Vill du vara med och arbeta för Världens Barn i Dals-Ed?

Publicerad 2019-04-16
Dals-Ed tillhör de många kommuner som har ett långsiktigt engagemang i insamlingen och som upplever ett stort mervärde i den stolthet och gemenskap som samarbetet ger. Kommuner som år efter år har ett stort patos att vara med och förbättra situationen för utsatta barn i världen. Världens Barn vill därför lyfta dessa kommuner genom att utse dem till Världens Barns vänkommuner.

Välkommen att delta i sommarprogrammet 2019

Publicerad 2019-04-15
Dals-Eds kommun har fått besked om att det kommer statsbidrag för gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år även i år. Därför vill vi ge alla föreningar möjlighet att få med aktiviteter i vårt sommarlovsprogram. Man kan vara med i programmet oavsett om aktiviteten är gratis eller ej, men det är bara de aktiviteter som är gratis för barnen att delta i som kan få del av statsbidraget.

Bokföringsfel påverkar kommunens ekonomiska resultat negativt

Publicerad 2019-04-09
Efter kontroll har kommunen upptäckt ett fel i bokföringen under 2018 som påverkar kommunens resultat på ett negativt sätt. Tidigare har kommunen redovisat ett litet plusresultat med 0,2 mkr, men efter ett fel i bokföringen inom FOKUS-nämndens verksamheter kommer resultatet istället vara negativt för året 2018 med - 3,7 mkr.

Upprustning av Terrassparken

Publicerad 2019-04-04

Under förmiddagen idag 4 april kommer, om vädret tillåter, luntning att ske i slänten vid Terassparken, där kommunen under veckan tagit ned och forslat bort ett antal björkar längs vägen.


Sammanställning av LUPP-enkät 2018

Publicerad 2019-03-26
Enkätundersökningen inom projektet Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) genomförs i form av enkäter riktade till kommunernas ungdomar. I enkäten behandlas områden som berör ungas tankar om fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.
Läs sammanställningen av 2018 års LUPP-enkät i Dals-Eds kommun här.

Årets Edare 2019

Publicerad 2019-03-22

Priset utdelas till enskild person/personer eller organisation för värdefulla insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga prestationer. Det kan även handla om insatser eller prestationer inom andra områden, exempelvis i föreningslivet. Pristagaren/pristagarna skall vara folkbokförda i Dals-Eds kommun. Prissumman är 10.000 kr. Fokusnämnden utser pristagare.


PLUGGA MED LÖN – BLI LÄRARE!

Publicerad 2019-03-14
GRUNDLÄRARPROGRAMMET 4-6: ARBETSINTEGRERAD LÄRARUTBILDNING
Högskolan Väst erbjuder tillsammans med 13 av regionens skolhuvudmän en unik chans att studera samtidigt som du arbetar som lärare med lön. Vid examen är du färdigutbildad lärare och har 5,5 års erfarenhet av yrket.

Sprängarbete vid Onsöns ÅVC tisdag 5/3

Publicerad 2019-03-04
Tisdag 5 mars 2019 mellan klockan 14 och 15 skall Västfrakt spränga uppe på grustaket vid Onsön.
Undvik att besöka Onsön ÅVC under denna tid, då man inte får lov att vistas på området.

Dags att nominera till Dalslandsmedaljen!

Publicerad 2019-02-08

Nu är dags att starta nomineringsarbetet inför utdelande av 2019 års dalslandsmedalj. Dalslands Turist AB (DTAB) har det administrativa ansvaret för medaljen.
Dalslandsmedaljen har delats ut sedan 1960 och hittills har 102 medaljer delats ut, senast 2018 till Benny Ruus, Dalslands Kanal.


Sportlovsprogrammet 2019

Publicerad 2019-02-05

Vi håller tummarna för att sportlovet 2019 bjuder på gnistrande vinterväder! Om inte, kommer det ändå att finnas en massa kul att göra.
Sportlovsprogrammet för 2019 är här! Klicka på länken nedan för att se det.
OBSERVERA ATT DELAR AV PROGRAMMET KAN KOMMA ATT ÄNDRAS! (Vädret lyder ju inte alltid ...)

Sportlovsprogram 2019


Evenemangsmedel 2019

Publicerad 2019-01-23
Under 2019 finns möjlighet att söka pengar hos kommunen för att genomföra evenemang i Dals-Eds kommun under året.

SCB:s medborgarundersökning Dals-Ed 2018

Publicerad 2019-01-14
SCB:s har nu färdigställt rapporterna från kommunernas medborgarundersökning 2018, och Dals-Eds kommun visar sig bibehålla ett förhållandevis högt nöjdhetsindex. Några verksamheter, som t.ex. förskola och räddningstjänst sticker ut, och får ett mycket högt betyg av medborgarna.

Föräldrakursen ABC

Publicerad 2019-01-14
Dals-Eds kommun startar upp föräldrakursen Alla Barn i Centrum (ABC), som är till för alla familjer med barn i åldrarna 3-10 år.
Två föräldragrupper startas upp under våren 2019.
Kursen hålls i familjecentralens lokaler på Edsgärdet.
Det är gratis att delta, först till kvarn!

Till toppen på sidanSidan uppdaterades 2019-01-14
Glöm inte att kryssa i rutan ovan innan du klickar på "Skicka" (skydd mot spamrobotar)