Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Årets stora insamlingsdagar för Världens Barn är här!

Publicerad 2020-09-28

Ett extra viktigt år!

Insamlingen för Världens Barn fokuserar på alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Det är rättigheter som nu riskerar att sättas ur spel. När pandemin sprids till världens mest sårbara samhällen - med fattigdom, bristande sjukvård och människor på flykt - blir konsekvenserna förödande. Inte minst för de barn som redan befinner sig i utsatthet.

Därför är årets insamlingskampanj för Världens Barn viktigare än någonsin!

Världens Barn 1
Du kan läsa mer om sätt att ge här
Dals-Eds kommunkod är 1438.
Världens Barn 2

Du kan skänka när som helst!

Swisha gärna din gåva. Swisha till nummer 9019506, välj valfritt belopp och ange BARN1438 (1438 är Dals-Eds kommunkod) i meddelandefältet. Ingen avgift avgår till Swish när du ger en gåva till Världens Barn.
Om du använder QR-koden nedan, kan du skanna nummer och meddelande direkt in i din SWISH-app, med kommunkoden redan ifylld.

SWISH

QR-kod för Swish Dals-Ed:

QR-kod för Swish Världens Barn - Dals-Eds kommun
Vi når fram

Du gör skillnad över hela världen

Just nu genomförs fler än 30 projekt som når hundratusentals barn runt om i världen. Projekt som ger barn möjlighet att få gå i skolan, få bättre hälsa och en trygg vardag, men även insatser som förhindrar människo- handel och ger stöd till barn som befinner sig på flykt. Tillsammans ser vi till att det arbetet kan fortsätta!

ELFENBENSKUSTEN

ELFENBENSKUSTEN

I länder med fattigdom, bristande sjukvård och människor på flykt blir pandemin förödande. Världens Barn ger stöd till alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Stöd för barnen, när samhället stänger ner. Ett uppdrag som just nu är viktigare än någonsin.

KAMBODJA

KAMBODJA

Farita och Facila lever i klimatförändringarnas spår. Här är både översvämningar och svår torka en del av deras vardag. Det påverkar deras rätt till en trygg miljö, god hälsa och skolgång - men även familjernas möjlighet att ta sig ur fattigdom. 2020 är det tio år kvar tills de globala målen ska vara uppnådda och på plats i Kambodja genomförs nu akuta insatser hand i hand med ett förebyggande arbete för en långsiktigt hållbar situation.

BANGLADESH

BANGLADESH

Med stöd från insamlingen genomförs nu projekt för att förebygga smittspridningen, men även för att barn ska få tillgång till skola och säkra barnmiljöer som ger trygghet och en normal vardag. Nu behöver vi trappa upp och fortsätta det arbetet!

TACK för att du är en del av Världens Barn! Ditt engagemang ger mångfalt tillbaka!

Deltagande organisationer 2020:

Loggor
Act Svenska Kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Röda Korset och We Effect.


LITE KOM-IHÅG INFÖR ATT MEDDELA RESULTAT 2020

KOMMUN: Dals-Ed

Kommunkod: 1438

Meddela din organisations resultat senast lördag 10 oktober, kl. 17.00

Det är viktigt att allaorganisationer, kretsar, församlingar, klubbar och andra rapporterar in sin organisations slutresultat till:

REGIONSAMORDNARE:  
Anette Sjöberg
Mobil:

1. Tänk på att:

 • Få med resultatet av alla pengar som samlats in under hela året från 1/1 till 31/12.
 • För aktiviteter efter 10/10 görs en rimlig uppskattning som läggs till resultatet.
 • Allt sätts in på Radiohjälpens kontosenast 31/12.
 • Plusgiro 90 1950-6 (skriv kommunkod)
 • Bankgiro: 901-9506 (skriv kommunkod)
 • Swish: 901 95 06 (skriv BARN och kommunkod)

2. Vid inrapportering behövs:

 • Namn på dig som rapporterar och på din organisation (förening, krets, församling, klubb eller motsvarande).
 • Totalt insamlad summa för hela året (1/1 – 31/12).
 • Ungefär hur mycket som är kontanter och ungefär hur många frivilliga det varit.

3. Info SVT-slinga företag och organisationer som skänkt minst 50 000 kr:

 • Fredag SVT-slinga företag: Info till RS senast torsd. 1/10, kl. 15.00
 • Söndag SVT-slinga organisationer: Info till RS senast lörd. 3/10, kl. 15.00

Tacksamma hälsningar er regionsamordnare: Anette Sjöberg

Läs mer om Världens Barn här
Världens Barns hemsida