Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dags att söka föreningsbidrag av socialnämnden i Dals-Ed 2020

Publicerad 2020-03-23

Socialnämnden delar årligen ut bidrag till föreningar som verkar inom nämndens arbetsområde. Nu har det blivit dags att lämna in ansökan om bidrag för 2020.

Om ni vill ansöka, läs först igenom nämndens regelverk och om ni anser att er förening uppfyller de krav som ställs där, så fyll i ansökningsblanketten och skicka den till adressen nedan.

Handlingarna skall vara socialförvaltningen tillhanda senast 2020-07-31.

Handlingarna skickas till: Dals-Eds kommun, Box 31, 668 21 Ed (Socialförvaltningen)

Eventuella frågor ställs till förvaltningsekonom Patrik Högfelt, telefon 0534-190 05

Socialnämnden förbehåller sig rätten att avgöra vilka föreningar som får bidrag.