Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dals-Ed deltar i Glokala Sverige

Publicerad 2020-01-22

Glokala Sverige Logo

Dals-Eds, Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner är fyra av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner har antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Medlemskommunerna i Dalslands miljö- och energiförbund är fyra av dem. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

– Vi tror att de globala hållbarhetsmålen är ett verkningsfullt sätt för att arbeta med hållbarhetsfrågor då målen tar hänsyn till de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den miljömässiga, den ekonomiska och den sociala dimensionen. Vi har tillsammans med våra värdkommuner redan inlett ett hållbarhetsarbete som bygger på de globala målen och hoppas genom Glokala Sverige få verktyg för att utveckla detta arbete, säger Dan Gunnardo, förbundschef på Dalslands miljö- och energiförbund.
– Vi är glada och stolta över att nära hälften av landets kommuner och regioner är medlemmar i Glokala Sverige. Genom vårt samarbete ökar vi förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Som tidigare kommer projektdeltagarna att få ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på SKR.
– För de fyra kommunerna i Dalslands miljö- och energiförbund är ett deltagande i Glokala Sverige mycket positivt. I dagsläget arbetar våra fyra kommuner tillsammans för att skapa en gemensam färdriktning, en kompass för hållbarhet, i Dalsland. De globala målen innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten såsom att skapa trygga samhällen och bevara biologisk mångfald. Deltagandet i Glokala Sverige kan hjälpa oss att hitta verktygen som behövs för att bidra till målen på lokal nivå, säger Morgan E Andersson, direktionsordförande i Dalslands miljö- och energiförbund.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Kontaktperson Dalslands miljö- och energiförbund: Katrin McCann, tel 0530-93 94 59

Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93