Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dals-Eds kommun DNA-märker sin egendom

Publicerad 2020-02-26

MärkDNA

MärkDNA är den moderna tidens stöldskyddsmärkning som ger polisen spårbarhet. MärkDNA består av en transparent märkvätska som innehåller en unik kod som registreras på dess ägare i en internationell databas.

Vätskan penslas eller sprayas på objekten och blir nästintill omöjlig att få bort då det bara krävs 1/4 millimeters skrapprov för att genomföra en laboratorieanalys och få reda på vem som är ägare av MärkDNA-koden.

Märkningen är osynlig för blotta ögat men lyser upp kraftigt i belysning med UV-lampor. Polisen har utrustat sig med UV-lampor i hela Sverige och man har nationella rutiner för hantering av MärkDNA. Prov tas från DNA-märkta föremål och sänds till analys och polisen kan på så vis härleda gods och återlämna det till dess rättmätige ägare och kriminella kopplas till brott.

MärkDNA är en forensiskt spårbar vätska som innehåller en unik kod för varje behållare. Den som märker sina objekt registrerar sig för spårbarhet till den unika koden i märkningen. Registret möjliggör även att stöldgods kan återlämnas internationellt. Polis och försäkringsbolag rekommenderar MärkDNA/DNA-märkning.