Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Dals-Eds kommun har nu ett fungerande ekonomisystem för in- och utgående fakturor

Publicerad 2020-01-31

Faktura

Kommunens ekonomienhet har jobbat hårt med att starta upp arbetet med det nya ekonomisystemet och lösa frågor som uppstått när det tidigare systemet inte varit i drift. Det kan finnas enstaka leverantörer som ej fått betalt under den tid ekonomisystemet legat nere. De leverantörerna uppmanas ta kontakt med ekonomienheten.

Kommunernas redovisning för 2019 kommer att rekonstrueras. Kommunstyrelsens ordförande, ekonomichef och kommunchef i de fyra berörda kommunerna har diskuterat ett gemensamt förhållningssätt kring vilken nivå av rekonstruktion som är möjlig och hur en tidplan kan se ut.

Det är kommunstyrelserna i Dals-Eds, Bengtsfors, Melleruds och Färgelandas kommuner som kommer att besluta om hanteringen av redovisning och bokslut.

En gemensam analys av de händelser som föranlett driftsproblemen kommer att genomföras och Färgelandas kommunchef, Per Wahlén, har fått i uppdrag av kommunerna att leda arbetet med att ta fram en slutrapport.

Slutrapporten kommer att presenteras för respektive kommunfullmäktige i samband med bokslutet 2019.

//Lars Hustoft, ekonomichef

Kontakt inkommande fakturor till kommunen:

Jesper Andersson, telefon 0534-194 06

Kontakt utgående fakturor från kommunen:

Elisabeth Karlsson, telefon 0534-190 16