Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Förlängd samrådstid och inställda samråd för ny översiktsplan

Publicerad 2020-04-02

Med anledning av coronaviruset ställs samtliga inplanerade samrådsmöten in gällande ny översiktsplan för Dals-Eds kommun och samrådstiden förlängs till 30 september 2020.

Vår förhoppning är att kunna genomföra samrådsmöten i september. Tills dess arbetar vi med att ta fram material till digitala samråd och hemsidan kommer löpande att uppdateras med information och innehåll.

Samrådsversionen i sin helhet och information om fortsatt process finns på www.dalsed.se/oversiktsplan. Samrådsförslaget finns också tillgängligt på Dals-Eds kommunkontor samt på Dals-Eds bibliotek.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2020-09-30 till: oversiktsplan@dalsed.se alternativt via post till: Dals-Eds Kommun, Översiktsplan, Box 31, 668 21 Ed.