Hoppa till innehållet
Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att detta är en arkiverad nyhet!

Inför kulturveckan 2020

Kulturveckan i Dals-Ed

Kulturvecka 2020

Till alla er som medverkade på Kulturveckan 2019 och för er som vill vara delaktiga 2020

Vi vill bjuda in er på räkmacka och kaffe för att diskutera vad som fungerade bra och vad som kan göras bättre och vilka nya idéer som finns inför kommande Kulturvecka 12 - 20 september.

Varmt välkomna till Gamla Real den 16 mars, 18.00
(Max 2 personer/förening/organisation)
Anmäl till Lena Edman 0534-19068, eller mejl lena.edman@utb.dalsed.se
senast fredag 6 mars

Du kan ladda ner informationen på den här sidan som pdf här

Tid

Kulturveckan genomförs årligen vecka 38 med start lördagen innan.

Plats

Vi vill att aktiviteter och arrangemang sker i hela kommunen. De föreningar som inte har tillgång till egen lokal har möjlighet att, utan kostnad, boka någon kommunal lokal i samspråk med Kultur och fritidskontoret.

Kontakt

Ytterst ansvarig för kulturveckan är Kultur och fritidschefen, Morgan Funevall
morgan.funevall@utb.dalsed.se
0534-190 66

Syfte

Att synliggöra den lokala kulturverksamhet som kulturföreningar, studieförbund, bygdegårdar, hembygdsgårdar och övriga kulturaktörer bedriver runt om i kommunen.

Dals-Ed vill också visa på kultursektorns bredd, vilket innebär att utbudet ska spegla olika konst- och kulturyttringar, samt rikta sig till olika målgrupper.

Kulturveckan ska kännas angelägen för och vara tillgänglig för kommunens alla invånare.

Kulturveckan i Dals-Ed arrangerades första gången 2011

Vem kan medverka som arrangör?

Kulturveckan är i princip öppen för alla som vill arrangera något med kulturanknytning. Alla evenemang måste dock anmälas och godkännas av kommunen för att vara med i Kulturveckans folder och marknadsföring.

Den förra kulturveckan blev väldigt lyckad. Men utan föreningars och enskilda personers engagemang hade det inte blivit någon Kulturvecka värld namnet.

Tillsammans blir vi fantastiska 🙂

Årets Tema 2020 MMXX
Livskvalitet

Arrangörens roll

 • Gärna vara med på idé/uppstartsmöte i mars månad.
 • Se till att anmäla sitt bidrag till kultur och fritidskontoret i tid, gärna med text och eventuell bild att ha med i programmet.
 • Även om ni är med i programmet som skickas till alla hushåll i kommunen, kan det vara bra att marknadsföra arrangemanget i egna kanaler.
 • Kommunen kan hjälpa till att trycka upp till 20 stycken A4 eller A3-affischer, även viss laminering om så behövs.
 • Om ni vill använd kommunens evenemangskalender för att få spridning på ert arrangemang
 • För att utvärdera kulturveckan behöver Kultur och Fritidskontoret få in ungefärliga publiksiffror för arrangemanget, senast 15/10

Kommunens roll

 • Hjälpa de deltagande föreningarna utifrån deras önskemål så gott vi kan.
  Utan kostnad tillhandahålla lokaler i den mån det är möjligt.
 • Kommunen ska förutom att hjälpa till med affischer marknadsföra arrangemangen i den folder som trycks upp och distribueras ut till alla hushåll i Dals-Ed.
 • Kommunen gör även en annons i Dalslänningen inför Kulturveckan. Kulturveckan programmet kommer även att finnas på kommunens digitala plattformar så som hemsida, sociala medier, digitala skärmar.

Tidsplan 2020

 • 11/2 Styrgruppen uppstartsmöte Årets Tema: Livskvalitet
 • 16/3 Idé/Uppstartsmöte med räkmacka på Gamla Real 18.00 april Styrgruppen träffas
 • 30/4 Anmälan av programpunkter, gärna digitalt maj Styrgruppen träffas
 • 15/5 Skicka ut preliminärt program till medverkande aktörer
 • 3/6 Avstämningsmöte Gamla Real 18.00 – 20.00 (fika)
 • 15/6 Leverera detaljerad/korrigerad info
 • 31/7 Programmet klart
 • 5/8 Programmet trycks
 • 27/8 Programmet delas ut i brevlådorna till hushållen
 • 12/9 Kulturveckan startar med Skördemarknad
 • 20/9 Kulturveckan slut
 • 15/10 Rapportera in besökssiffror till Kultur & Fritid
 • 28/10 Utvärderingsmöte Gamla Real 18.00 – 20.00 (fika)
 • 11/11 Styrgruppen planerar tidsplanen för 2021

Vill du/ni arrangera något, meddela detta genom att mejla till
Kultur & Fritid morgan.funevall@utb.dalsed.se
eller ringa 0534-190 66

Information att ha med

Titel på evenemanget:
Plats/Lokal:
Adress:
Dag:
Klockslag:
Beskrivande text:
-----------------------------------
Eventuell entréavgift:
Länk till webbplats:
e-postadress till kontaktperson: Eventuellt bifoga en bildSidan uppdaterades 2020-06-18