Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Information om Socialförvaltningens skyddsutrustning

Publicerad 2020-04-17

Skyddsutrustning

Vi förstår att det är mycket oro kring vilka resurser Socialförvaltningen har när det gäller skyddsutrustning för Covid-19. Socialförvaltningen följer rekommendationer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien. Rutiner och filmer som visar hur vi arbetar hittar ni här.

Aktuella rutiner för hur vi ska jobba kan ni läsa nedan:

Basala hygien och klädregler

Covid-19 ordinärt boende

Covid-19 i särskilda boendeformer och LSS

Aktuella filmer för hur vi ska arbeta:

Skydd mot smitta av covid-19 from Region Jönköpings län on Vimeo.

Basala hygienrutiner och covid-19 from Västra Götalandsregionen on Vimeo.

Föreläsning av hygienläkare Jönköping

Skydd mot smitta av coronavirus from Region Jönköpings län on Vimeo.

Socialförvaltningen i Dals-Eds kommun har tillräckligt mycket skyddsutrustning för att personalen ska kunna följa riktlinjerna.

Används ett munskydd felaktigt är det stor risk för smitta hos personalen men  även att smitta förs vidare till patient istället för att hindra smittspridning. Det är dessutom så att de munskydd vi använder i samband med misstänkt smitta är klass IIR. Det betyder att de är tre lager och det yttersta är vätskeavstötande. Andra typer av munskydd ger inte tillräckligt skydd. 

Visir ger ett skydd mot droppsmitta. Det uppstår när någon hostar. Om det upplevs tryggare av brukaren har personalen möjlighet att använda detta vid vårdnära arbete.

Skyddsutrustning på lager idag

Visir

53 visir flergångs (heltäckande). Rengörs med ytdesinfektion och kan användas länge. De finns placerade på varje enhet och i varje bil. Det är oftast ett tillräckligt skydd. (Ska finnas på alla enheter)

210 visir engångs (heltäckande) som kan användas så länge de går att göra rent med ytdesinfektion. Kommer ytterligare 200 om två veckor och det finns inte längre brist på detta.


Skyddsglasögon

14 skyddsglasögon som kan användas tillsammans med munskydd i stället för visir.


Munskyddr

600 munskydd. Räcker till 300 - 600 omvårdnadsinsatser beroende på dubbelbemanning eller inte. Munskydd produceras nu i Sverige. Bedöms inte längre bli en bristvara.


Andningsskydd

65 andningsskydd som ska användas i samband med aerosolbildande insatser (trakeostomi, sugning av luftvägar och liknande) som kan göra smittan luftburen. Rengörs med ytdesinfektion och kan användas länge.  (Finns hos de patienter där det kan bli aktuellt)


Det finns en gemensam inventering på all skyddsutrustning som finns i Socialförvaltningen. Det har vi för att veta hur det ser ut totalt och hur vi ska kunna flytta material dit det behövs bäst i en krissituation.

Stina Leander, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Carina Fors, enhetschef Hemsjukvården