Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Ny detaljplan för Årbol 1:4 m.fl.

Publicerad 2020-06-16

Ny detaljplan för Årbol 1:4 m.fl.

Under en exploatörsträff förra hösten lyftes förslag om att ändra detaljplanen för Årbol 1:4 m.fl. Förslag gavs om flerbostadshus och därutöver har även förslag om möjliggörande för tvåplanshus framförts. Dals-Eds kommun ser nu över möjligheten att göra en ny detaljplan för området och tar med anledning av detta in önskemål och förslag på förbättrad utformning av området.

Är du intresserad av en tomt i området men har önskemål på annan utformning av detaljplanen eller har du övriga frågor, synpunkter och förslag med anledning av detta? Hör av dig till oss senast 21 juli 2020 via kommunens växel 0534-19000 alternativt via mejl: kommun@dalsed.se.