Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Översyn av parkeringar

Publicerad 2020-05-06

Fördelning av kommunala parkeringar

Dals-Eds kommun har genomfört en översyn av parkeringar i centrum. Syftet med översynen var att uppnå en ändamålsenlig parkering i centrum genom att inventera antalet befintliga parkeringar, tidsbestämmelser, avtal och behov samt att möjliggöra för felparkeringsavgift i de fall parkeringsbestämmelser inte följs.

Karta som pdf hittar du här

Översynen innebär fr.o.m. 1 juli 2020 att:

 • Tidsbestämmelser justeras i centrum för att styra en ändamålsenlig användning:
  • 1 timme vid kantparkeringar Torget samt Hantverkargatan, Östra Torggatan och vid Apoteket
  • 4 timmar (enbart dagtid, vardagar) vid Torget och vid Dilan
  • 8-dygnsparkering vid parkeringen mellan Carl XII och Dilan och några vid resecentrum
  • 24 timmar vid övriga kommunala platser
 • Det kommer fortsatt att vara gratis att parkera i centrum om man håller de gällande tidsbestämmelserna och övriga parkeringsföreskrifter.
 • Om man parkerar i strid mot beslutade tidsbestämmelser eller andra parkeringsföreskrifter kan felparkeringsavgift tas ut om 800 kr vid parkering på rörelsehindrades p-platser utan giltigt tillstånd och 400 kr vid parkering i strid mot övriga föreskrifter rörande parkering och stannande av fordon.
 • Boende, och i andra hand verksamheter med behov, ges möjlighet att hyra kommunal parkering i centrum. Pris för hyra av parkeringsplats 2020 är: 1680 kr för elplats och 1080 kr för plats utan el.
 • Personal i centrum hänvisas till 24-timmarsparkeringarna om egna parkeringar ej finns.

För att undvika eventuella missförstånd vill vi påpeka att Dals-Eds kommun inte avser att anställa en parkeringsvakt utan avsikten med att införa felparkeringsavgift är att ha ett verktyg att ta till när problem med felparkering uppstår.

Intresseanmälan för parkering hittar ni här. Ni som redan anmält intresse kommer inom kort att bli kontaktade med ev. erbjudande om plats.

Ovanstående avgifter är preliminära och ska beslutas av kommunfullmäktige innan de tas i bruk.