Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Planerad flytt av boende från Hagalid till Edsgärdet

Publicerad 2020-01-24

Edsgärdet

Socialförvaltningen planerar att genomföra en flytt av boende från Hagalid till Edsgärdet den 2020-03-03, då påbörjas nästa fas i ombyggnaden av våra särskilda boenden. Anhöriga och boende har kontaktats för att vara välinformerade om när och hur flytten till Edsgärdet kommer att genomföras.

Socialförvaltningen hade inte räknat med att efterfrågan på våra särskilda boendeplatser skulle minska, inget pekar heller mot att det blir stora förändringar framöver.

Vi har idag tre av fyra avdelningar på Edsgärdet med inriktning demens, d.v.s. 29 platser. Denna volym boende ger oss goda förutsättningar att möta upp det behov som finns av vård för personer med demensproblematik inom kommunen. Den sista avdelningen som nu öppnas upp blir en avdelning med inriktning mot somatisk vård.

Hagalid kommer att vara tomt med undantag för vår korttidsavdelning. Detta innebär att vi har en avdelning (7 rum) som står färdig att tas i bruk med allt som behövs när/om vi ser att behoven ökar. Det innebär att de boende inte behöver bo vägg i vägg med en byggarbetsplats, vilket är positivt.

Vid frågor, kontakta:

Biträdande
förvaltningschef

Brigitte Fauske
telefon 0534-19092