Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Samrådsmöte om ÖP Anebro bygdegård 22 sep, öppet hus på Utvecklingscenter 28 sep

Publicerad 2020-09-21

DEK kommunvapen

Tyck till om förslaget till den nya översiktsplanen för Dals-Eds kommun! Vi planerar för hur vi ska använda mark- och vattenområde i kommunen och hur den ska utvecklas fram till 2035.

Läs om förslaget här.

22 september Rölanda, Anebro Bygdegård kl. 17-19

28 september ÖPPET HUS Ed, Utvecklingscenter kl 13-18

Mötena sker med avstånd till andra!

Välkomna!