Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Smittspridning och åtgärder i Dals-Eds kommun

Publicerad 2020-11-13

Håll avstånd * Tvätta händerna * Håll kontakten med vänner * Håll ut - det går över

Illustration: Viola Nerstrand

Vi har en allmän smittspridning i kommunen och antal konstaterade fall har ökat sista veckorna. Detta gäller såväl hela samhället som bland personal i kommunala verksamheter. Hittills är det främst bland personal inom skola och barnomsorg som vi har konstaterade fall. För att undvika fortsatt smittspridning, är det särskilt viktigt nu att vi alla tar ett eget ansvar och följer de skärpta råd som gäller för vår region.

Skolor och förskolor

Statistiken över konstaterat smittade i covid visar en ökning av antal smittade i vår kommun och hela Dalsland. Inom kommunens organisation är det hittills främst bland personal inom skola och barnomsorg som vi har konstaterade fall. 

Övrigt

En rad olika åtgärder har därutöver vidtagits för att bromsa spridningen i form av bland annat att kommunen avråder från besök på våra vård- och omsorgsboenden, handlarna har kreativa lösningar i butikerna för att glesa ut men samtidigt se till att vi kan fortsätta handla lokalt i Dals-Ed och föreningslivet anpassar sina verksamheter till den kritiska situationen. Alla bidrar nu tillsammans på olika sätt och var och en utifrån sitt eget ansvar, för att bromsa smittspridningen och vi behöver fortsätta detta skärpta förhållningssätt under ytterligare en tid.

Att situationen har vänt på Hagaskolan visar att den imponerande omställning som personal, elever och vårdnadshavare genomförde på kort tid fungerade, och det i sin tur visar på samhällets styrka och bådar gott inför kommande utmaningar i den här pandemin. Vi ska klara oss igenom detta tillsammans!

Statistik från Västra Götalandsregionen