Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Tack för att Du handlar lokalt - Håll avstånd i butiken!

Publicerad 2020-04-21

Håll avstånd!

Dals-Eds kommun och handlarna i Ed vill passa på att tacka för att du handlar lokalt. Dals-Edsborna har uppvisat stor lojalitet med den lokala handeln, och det är nödvändigt och jättebra.

Men, vi måste också försöka att komma ihåg att hålla avstånd mellan varandra i butiken för att minska risken för spridning av covid-19. Vi vet att viruset finns även här hos oss.

I livsmedelsbutikerna finns nu märkning på golvet i kassaköerna för att göra det lättare, men rekommendationen att försöka hålla 1,5 - 2 meters avstånd gäller ju inte bara i kassan, utan också i butikerna i övrigt. Och, såklart, gäller detta även i andra sammanhang när vi träffar människor, på arbetsplatser etc.

Låt oss tillsammans försöka komma ihåg att hålla avstånd så gott det går!