Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Tänd i toppen!

Publicerad 2020-02-04

Tänd i toppen!

Säsongen för vedeldning är i gång och det försämrar vår luftkvalitet vilket påverkar människors hälsa. Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men du som eldar i kamin eller vedpanna kan göra en insats för att minska utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar genom att elda rätt.   

Ved som eldas på fel sätt ger höga utsläpp av luftföroreningar till luft. När brasor tänds kan utsläppen minskas genom att brasan tänds på rätt sätt. Det bästa sättet är att tända i toppen med en liten, luftig brasa. Den glödbädd som så bildas, tänder sedan effektivt eld på större vedträn. Andra sätt att minska utsläppen är att använda bra bränsle och att ha lagom lufttillförsel. En brasa som brinner bra ger mindre utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar. 

Dålig luftkvalitet i flera kommuner

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) har undersökt hur vedeldning påverkar omgivningsluften i Sveriges alla kommuner. Resultatet visade att i flera kommuner påverkas luften negativt av utsläpp från vedpannor. De senaste åren har antalet braskaminer, kakelugnar och liknande ökat. Samtidigt minskar antalet vedpannor som primär uppvärmning.
Beräkningar av emissioner och halter av benso(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning (pdf från SMHI) 

Elda rätt – läs Tänd i toppen

Därför finns broschyren ”Tänd i toppen” , både att ladda ner som pdf och att hämta i pappersform i receptionen på kommunhuset. I broschyren finns information om att tända brasor på ett sätt som ger mindre utsläpp.

"Elda med ved i kamin, spis och ugn" på Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta mer information om hur du tänder en brasa i toppen. På deras sajt hittar du även information om regler och riktlinjer kring pannor, kaminer och annan eldningsutrustning.