Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

VA-ledningsarbete Snörrumsvägen

Publicerad 2020-08-24

Karta Snörrum

Från den 27 augusti och framåt kommer VA att påbörja ledningsarbete på det kommunala nätet. Det skall grävas ner ny spilledning på del av/bredvid Snörrumsvägen fram till ny pumpstation (se blå linje ovanstående karta), som ska placeras i Fridhem.

Under perioden som grävningsarbetet pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet.

Fordon har fortfarande möjlighet att passera under pågående arbete och vi hoppas på förståelse för denna begränsning av framkomligheten, och att alla tar hänsyn till dem som arbetar på vägen.