Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Viktig information till besökare på Edsgärdets särskilda boende och Hagalids korttidsenhet i samband med att besöksförbudet upphör 1 oktober

Publicerad 2020-10-01

Håll händerna rena * Håll kontakt * Håll avstånd * Håll ut - det går över

Vi är måna att skydda våra boende mot Covid-19. Från och med 1 oktober behöver du därför kontakta personalen före besök för att bestämma tid.
Det är verksamheten som ansvarar för att du ska ha möjlighet att besöka brukaren på ett säkert sätt. Varje besökare har ansvar för att följa råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Det här gäller för dig som vill besöka anhöriga efter 1 oktober

  • Besök ska bokas i förväg så att vi inte får för många besökare samtidigt. Ring aktuell avdelning och boka.
  • Begränsa hur många som kommer och besöker per tillfälle. Vi ser gärna att det är max 2 personer för  att kunna hålla rekommenderat avstånd på två meter.
  • För de som inte vill göra besök i närståendes lägenhet finns möjlighet att träffas i annat utrymme inomhus. Det bokas också via avdelningarna.
  • Fyll i vår besöksliggare som finns i anslutning till boendets entré. Det är viktigt så vi vet vem som varit på besök om det uppstår ett behov av smittspårning.
  • Varje besökare ska vara fri från förkylningssymtom och använda den handsprit som finns vid entreér.
  • Använd visir vid besöket om ni måste vara närmare er närstående än två meter. Be personalen om behov uppstår.
  • Håll avstånd under besöket till den närstående, personal och övriga boende.
  • Vid besöket stanna i närståendes lägenhet eller vid annat utrymme inomhus. Undvik gemensamma utrymmen.

Telefonnummer till enheterna

Korttidsboende Hagalid Telefon: 0534 - 191 83
Edsgärdet Sunnan Telefon: 0534 - 191 86
Edsgärdet Västan Telefon: 0534 - 195 12
Edsgärdet Östan Telefon: 0534 - 190 87
Edsgärdet Nordan Telefon: 0534 - 190 88

Vi hoppas att du känner dig välkommen att besöka din/dina närstående trots råden/rekommendationerna. Tillsammans kan vi undvika smittspridning och göra tiden under pågående pandemi så bra som möjligt.

Med vänlig hälsning
Åsa Sandblom, Enhetschef Östan, Nordan, Korttiden
Telefon 0534 191 80

Susanne Johansson, Enhetschef Sunnan, Västan
Telefon 0534 192 85