Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Arbetet startar med att bilda fiskevårdsområde i Stora Le

Publicerad 2021-02-01

FVO-möte
Medverkande på mötet: fr.v. Håkan Söderberg, adm. Carl-Johan Wallström, näringslivsutvecklare Tommy Nerstrand och kommunstyrelsens ordf. Martin Carling

Dals-Eds kommun utreder möjligheterna att kunna bilda Fiskevårdsområde i sjön Stora Le. Området gäller sjöns södra del från Dals-Ed upp till gränsen mot Värmland och Norge. Här finns även ett område som ingår i Bengtsfors kommun där vi hoppas att kommunerna kan samverka i processen.

Avsikten med att bilda ett FVO är bl.a. att kunna bedriva fiskevårdsinsatser till gagn för ett bättre fiske för både boende och besökare vilket skapar förutsättningar för en levande landsbygd och förbättrar möjligheterna för en hållbar fisketurism i området.

Nyligen hölls ett möte med Håkan Söderberg från företaget Lantmäteritjänster som Dals-Eds kommun anlitar för att leda processen framåt. Mötet inriktades på uppstart av jobbet i stora drag och en ungefärlig tidshorizont för processen. En allmän presentation av sjön och dess fiskarter ingick också med tillhörande rundtur via Nössemark.

Det inledande jobbet blir att kartlägga alla fiskerättsägare och att delge information med möjlighet att delta i processen. På vilket sätt det sker är lite osäkert med tanke på hur pandemiläget ser ut och vilka restriktioner som gäller.

Dals-Eds kommun kommer fortlöpande att informera om arbetsgången och hoppas på en konstruktiv och saklig dialog med fiskerättsägare runt sjön.