Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Avsiktsförklaring mellan Campus Dalsland och Högskolan Väst klar

Publicerad 2021-10-19
Stig Bertilsson och Martin Hellström
Kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors, Stig Bertilsson (som representerar de samverkande kommunerna och Campus Dalsland), skriver tillsammans med Högskolan Västs rektor Martin Hellström, på avsiktsförklaringen mellan parterna. Foto: Andreas Borg, Högskolan Väst

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun arbetar för bildandet av ett högskolecentrum i Dalsland. Ett viktigt steg mot förverkligandet togs i fredags då en avsiktsförklaring blev klar mellan Campus Dalsland och Högskolan Väst.

Samarbetet mellan Campus Dalsland och Högskolan Väst är det första steget i realiseringen av ett högskolecentrum i Dalsland. Avsiktsförklaringen skapar förutsättningar för att långsiktigt utveckla samverkan med fokus på kunskaps- och kompetensfrågor samt verksamhetsutveckling.

”Min förhoppning och förväntning är att Campus Dalsland blir en plats där alla som vill utvecklas kan mötas. En förebild för mig är Campus Västervik som idag har många olika partners som erbjuder utbildningar från många olika utbildningsgivare. Jag hoppas att Campus Dalsland kommer att utvecklas på samma sätt som Campus Västervik och att hela regionen kommer att växa på det sättet” säger Högskolan Västs rektor Martin Hellström.

Exempel på samverkansaktiviteter som kommer att kunna bedrivas är bland annat genomförande av utbildningar på grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildning för kompetens- och verksamhetsutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete och internationella samarbeten.

”Att avtalet är på plats är ett viktigt steg framåt i arbetet med Campus Dalslands etablering. Utbildningssamverkan är den värdeskapande delen av vår verksamhet och fokus kommer fortsatt vara att skriva fler liknande avtal med andra utbildningsanordnare. Behovet av att höja utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning är viktiga framtidsfrågor för Dalsland och Årjäng. Campus Dalsland kommer kunna bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen ocharbetskraftstillväxten i Dalsland och sydvästra Värmland" säger Kristina Sandström projektledare för Campus Dalsland.

Kontakt

Kristina Sandström
0531-52 68 84
kristina.sandstrom@bengtsfors.se