Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Avstängning av väg 928 vid Kolsäter under september

Publicerad 2021-08-27

Avstängning av väg 928

Väg 928 i höjd med Kolsäter kommer att stängas av mellan 2021-09-01 och 2021-10-01 p.g.a. ett siktförbättringsarbete.

För detaljer om omledning av trafik, se denna pdf

Räddningstjänst, ambulans etc. kan passera arbetsplatsen via en enskild väg som ligger i direkt anslutning till avstängningen.