Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Campus Dalsland kan startas

Publicerad 2021-01-27

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom ett förslag om ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

En förstudie har genomförts och som första åtgärd ska en projektledare/verksamhetsledare anställas. Projektledaren/verksamhetsledaren ska bland annat arbeta vidare med finansieringsfrågor och med rekrytering av medarbetare.

Förstudien talar för snabbstart av Campus Dalsland och nu ska utbildningsutbudet konkretiseras. Redan 2022 kan programutbildning bli en realitet. Tanken är att Campus Dalsland ska lokaliseras till Bäckefors och i den fastighet som inrymmer Dalslands Sjukhus finns stora ändamålsenliga lokaler tillgängliga som kan anpassas och byggas om. Ett förverkligat Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

– Vi är väldigt nöjda med den förstudie som har gjorts och ser fram emot att gå vidare mot ett genomförande av denna viktiga satsning. Campus Dalsland har förutsättningar att göra verklig skillnad när det gäller utbildningsnivå, kompetensförsörjning och attraktivitet för Dals-Eds kommun, säger Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed.

Förberedelser har pågått under ett par år och förstudien har genomförts med stöd av Vinnova, Verket för innovationssystem, en förvaltningsmyndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till bland annat till uppgift att främja hållbar tillväxt. Arbetet med förstudien har letts av samverkansstrategen vid Högskolan Väst, Lena Lindhé.