Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Covidsituationen inför december

Publicerad 2021-11-30
Datorgenererad illustration: coronavirus

Det första fallet av Covid-19 i Sverige bekräftades i januari 2020. 

Vi befinner oss nu snart i december 2021 och pandemin har ännu inte släppt sitt grepp och inverkan på vår vardag. 

I nuläget befinner vi oss i en situation där kommunen vill göra en påminnelse om att pandemin, tyvärr och trots allt, inte är över. 

Vi har återigen en ökande trend av antal fall i regionen och så även i kommunen. Vi vill därför uppmana till försiktighet där alla och envar tar sitt ansvar för att bidra till att begränsa smitta.

Vi ser även debuten och spridning av den nya virusvarianten som benämns omikron av WHO. Information om virusvarianten saknas ännu, men misstänks ha egenskaper som leder till att vaccin ger sämre skydd.

Vissa EU-länder har infört reserestriktioner och/eller rekommendationer som ett resultat av detta, så även Sverige.¹

Vi går just nu mot juletider där umgänge och möten i olika former ofta förekommer. 

Detta är tyvärr även en plats för smittspridning vid oförsiktighet. 

Tänk på att följa de anvisningar och råd som finns kopplat till att begränsa smittspridning!

Ledningsgruppen, Dals-Eds kommun

¹https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/rekommendationer-vid-inresa-fran-vissa-lander-i-sodra-afrika/