Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Distansundervisning för åk 9 måndag-torsdag v.35

Publicerad 2021-09-01

Distansstudier

Hagaskolan har under de senaste dagarna fått flera elever med bekräftad Covid-19. Skolan har därför vidtagit åtgärder för att bromsa smittspridningen.

Huvudmannen har i samråd med Smittskydd Västra Götaland tagit beslut om fjärrundervisning för eleverna i åk 9 under innevarande vecka, måndag-torsdag. Från och med fredag planeras återigen för närundervisning men detta kan ändras beroende på hur det utvecklas vidare under veckan.

Elever och vårdnadshavare uppmanas att på Vklass ta del av ytterligare och mer detaljerad information över vad som gäller för undervisningen.