Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Distansundervisning för Hagaskolans högstadium under vecka 2 2021

Publicerad 2021-01-11

Distansstudier

Huvudman för Dals-Eds kommun har fattat beslut om distansstudier för åk 7-9, under vecka 2, det vill säga 2021-01-12 - 2021-01-15.

Beslutet har tagits utifrån regeringens författningsändring som möjliggör distansstudier för högstadiet samt utifrån de nya rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland utifrån den ökade smittspridningen och det ansträngda läget i samhället men främst i sjukvården i vår region. Huvudmannen har i samverkan med Smittskydd Västra Götaland tagit beslutet att följa rekommendationerna.

Elever och vårdnadshavare uppmanas att på Vklass ta del av ytterligare och mer detaljerad information över vad som gäller för undervisningen, hämtning av lunchlådor med mera.