Observera att du befinner dig i nyhetsarkivet, och att denna nyhet kan vara inaktuell!

Fritidsbanken startar i Dals-Ed!

Publicerad 2021-06-11

Fritidsparafernailia

Dals-Eds kommun förbereder just nu för att starta en Fritidsbank enligt konceptet Fritidsbanken Sverige. En Fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med sport- och friluftsartiklar som i huvudsak har skänkts av allmänheten. Här ska man kunna låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer.

Utlåningstiden är 14 dagar och det är gratis för alla att låna.

Fritidsbanken Dals-Ed kommer att placeras under Arbetsmarknad- och Integration och vara belägen i deras lokaler på Viksområdet. Just nu pågår rekrytering av en halvtidsanställd platsansvarig för att starta upp verksamheten.

I Dals-Eds kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och friluftsutrustning som inte längre används. Det kan vara skridskorna som är urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För den som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och miljön.

Fritidsbanken Dals-Ed innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, jämlikhet mellan åldrar och kön samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning samt en tillgång för turismen.

Exakt när Fritidsbanken Dals-Ed kan komma igång går i dagsläget inte att säga, men målet är att den ska starta upp under hösten. Följ utvecklingen av “Fritidsbanken Dals-Ed” på kommunens hemsida/facebook. Inom kort kommer vi att gå ut med information om hur insamling av utrustning ska gå till.

DEK vapenFritidsbanken

Dals-Eds kommun är huvudman för Fritidsbanken Dals-Ed